ACTURA STØTTER UNGE MED AUTISME OG/ELLER AD/HD MOD ØGET  TRIVSEL, UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE.

Actura har siden 2013 arbejdet med mere end 100 børn/unge med autisme og ADHD. Hos Actura tilbydes de unge muligheden for at arbejde med deres særinteresse og de får lov til at være sig selv – ingen forventning om at de skal ændre adfærd eller lære noget fordi andre mener at det er vigtigt.

Vores metode/tilgang kan minde om den gammeldags mesterlære, hvor man arbejder på egen hånd og sammen med ”mester”- meget praksis – mindre teori . Teknologitalenterne arbejder eksempelvis med IT, programmering, konstruktion, arkitektur, science, grafik/animation, velfærdsteknologi etc. Vi har en succesrate på næsten 100%. Tilgangen er enkel, økonomisk attraktiv og skaber trivsel.

Et vellykket forløb hos os er, når det lykkes at finde en ”ny” vej for et menneske, der tidligere har haft et problematisk skoleforløb/ungdomsliv,

DE FIRE PRIMÆRFORLØB HOS ACTURA:  TEKNOLOGITALENTER  /  STU  /  FRA TAXA TIL BUS  /  GRO

Se hvad vi laver ved Actura og mød de unge:

Interessen for at hjælpe unge med autisme opstod, da der tilfældigt kom ungea ”autister” i virksomhedsforlagt undervisnig hos firmaet. 

Actura blev hurtigt et eftertragtet sted for unge med autisme og under en tilfældig snak, erfarede vi at ”fire ud af fire praktikanter” hos os, havde været ramt af depression i deres teenageår og at ”fire ud af fire”kunne fortælle at de havde haft det godt fra deres første dag i Actura, samt at de ikke følte sig tynget af deres diagnose i firmaet. Vi blev derfor nysgerrige efter at forstå hvad der var i spil og undersøge hvilken effekt det ville have, hvis vi gav ”asperger-drenge” i udskolingsalderen et tilsvarende tilbud om at være i virksomheden – altså før de ramte den mere eller mindre forudsigelige ”nedtur”. 

Efter nogle måneders research udviklede vi konceptet teknologitalenter hvor vi siden 2015 har haft mere end 50 aarhusianske udskolingsbørn med autisme/ADHD i virksomheden. Her møder børnene ordinært ansatte voksne med autismediagnoser, voksne der har livshistorier de kan genkende – de møder positive rollemodeller som de kan spejle sig i.

Se den fantastiske historie om mødet med Lady Gaga:

Play Video

Actura

…..er en socialøkonomisk virksomhed
med plads til begejstring, trivsel og udvikling.