TEKNOLOGITALENTER

Forløb for børn og unge med autisme & ADHD

En af vores dygtige teknologitalenter udviklede, og overrakte, gaven til dronningen fra Aarhus ifb. 2017

TEKNOLOGITALENTER giver de unge plads til at dygtiggøre sig inden for det, de er særligt optaget af. Spiludvikling, 3D print og konstruktion, programmering, animation, virtual reality, minecraftprogrammering, arkitektur og undervandsdroner er blot nogle af de ting, deltagerne PÅ TEKNOLOGITALENTER har arbejdet med.

TEKNOLOGITALENTER-forløbet har fokus på at skabe nye muligheder for børn gennem arbejdet med teknologi og særinteresser. Et vellykket forløb hos os er, når det lykkes at finde en anden vej for et menneske, som har haft et problematisk skoleforløb.

Idéen til TEKNOLOGITALENTER udspringer af den store erfaring Actura har med mennesker med autisme. Alt for mange af de voksne autister, vi møder hos Actura, beretter om vanskelige skoleforløb, depression i ungdomsårene og et ”system”, der fokuserer på deres problemer frem for at se og anerkende deres særlige kompetencer. Pilotprojektet modtog i 2015 ovenstående pris. 

Vi har oplevet, hvordan disse personer blomstrer og føler sig anerkendt, når vi tilbyder dem et job, en uddannelse og en arbejdsidentitet, der matcher deres drømme, interesser og evner. Med baggrund i dette har vi udviklet konceptet TEKNOLOGITALENTER.

For henvisninger kontakt Morten Olesen via kontaktsiden. 

MØD MIKKEL, TEKNOLOGITALENT

MØD FORÆLDRENE

OM SAMARBEJDET MED AARHUS KOMMUNE

Actura har sammen med Aarhus kommune og byens folkeskoler, siden 2015 gennemført en lang række teknologitalent-forløb for børn og unge med autisme/ADHD . Kommunen har evalueret forløbene for de første 29 unge teknologitalenter der har deltaget i projektet siden starten i 2015, og erfaringerne fra både de unge selv, deres forældre og fra skolerne er særdeles positive. Alle oplever de, at de unge i løbet af praktikforløbet udvikler sig både fagligt og personligt, trives bedre og ikke mindst at deres evner for teknologi bliver værdsat og udviklet

Thomas Medom (Rådmand for Børn og Unge):

“Projektet skaber mange gode muligheder for de unge, som har brug for ekstra støtte og motivation til at gennemføre folkeskolen. Det giver dem fornyet tro på egne evner og forhåbentligt også mod på at tage en ungdomsuddannelse og begive sig ud på arbejdsmarkedet”.

Morten Olesen (stifter og ejer):

Det er fantastisk at se, når lyset vender tilbage i øjnene hos mennesker, der genvinder deres tabte trivsel. Vi oplever, at børn og unge udvikler deres selvtillid og faglige kompetencer, når vi giver dem mulighed for at dyrke deres særlige interesser og talent i et trygt og forudsigeligt arbejdsmiljø blandt voksne ligesindede.

Actura

…..er en socialøkonomisk virksomhed
med plads til begejstring, trivsel og udvikling.